You are at:

Menu

Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF)


Hatályos: 2011.03.01 –től.
Az eladó neve: Koletto Kft.
Képviselője: Szabados Árpád ügyvezető
Székhelye: 6645 Felgyő Rákóczi u. 7.
Bankszámlaszám: 11747006-29900796
Adószáma: 12652398-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-008678
Nyilvántartó cégbíróság: Csongrád Megyei Cégbíróság
Szerződés nyelve: Magyar

Ügyfélszolgálat:
Telefonon: H-P-ig 9-15-ig. Tel: 06-30-625-1820
E-mail cím: info@eragaszto.hu

A vásárló a kifogásaival,panaszaival az alábbi szervezetekhez fordulhat:
Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
Cím: 6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 17., Telefonszám: +36 62 541 737
Csongrád megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület:
6721 Szeged Párizsi krt. 8-12., Telefon: +36 62 423 451

FIGYELEM!

KÉRJÜK LÁTOGATÓINKAT, HOGY INTERNETES OLDALAINK HASZNÁLATÁT MEGELŐZŐEN OLVASSÁK EL HASZNÁLATI FELTÉTELEINKET:
INTERNETES OLDALAINK HASZNÁLATÁVAL ÖN AUTOMATIKUSAN ELISMERI AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN HASZNÁLATI FELTÉTELEINKKEL NEM ÉRT EGYET, KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA INTERNETES ÁRUHÁZUNKAT!

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSzF) a Koletto Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) és a Koletto Kft. által nyújtott elektromos kereskedelmi szolgáltatást igénybevevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit sorolja fel. (Szolgáltató és Ügyfél együttesen a továbbiakban: Felek.)

Üzletszabályzat:
Web áruházunkban a bruttó kiskereskedelmi árak kerülnek feltüntetésre, tehát tartalmazzák a 27% ÁFÁ-t. A vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges. A postai és utánvételes szállítások átfutási ideje az igénybe vett kézbesítő rendszer függvénye, az átfutási időt garantálni a Koletto Kft. nem tudja. Ajánlataink minden esetben a készlet erejéig érvényesek, fenntartjuk a jogot áraink előzetes bejelentés nélküli változtatására.
A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben (e-mail) van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. Erre való tekintettel a személyesen történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

Az oldalak használata:
A Koletto Kft. az alábbi internetes oldalakon (a továbbiakban oldalak) található anyagok kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy Ön az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. Az itt található anyagok módosítása, reprodukciója, nyilvános közzététele, bemutatása, terjesztése, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló, vagy kereskedelmi célzatú felhasználása bűnvádi eljárást von maga után. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos a Koletto Kft. előzetes engedélye nélkül. Az oldalakon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői
jogi, szabadalmi és egyéb jogszabályokba ütközhet. A jelen feltételek bármilyen megszegése értelmében Ön az oldalak használatára vonatkozó engedélyt automatikusan elveszíti és az innen korábban szerzett minden információt köteles haladéktalanul megsemmisíteni.

Személyes adatok:
Amennyiben Ön olyan információt közöl ezeken az oldalakon, amelyekkel az Ön személye azonosítható, mind Ön, mind a Koletto Kft. elfogadja, hogy ezeket az információkat a Koletto Kft. internetes Adatvédelmi Nyilatkozatának és a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő bánásmódban részesíti.

Felhasználói közzétételek:
Az Ön által a jelen oldalakra küldött vagy átvitt anyagok, információk vagy egyéb közlemények nem tekintendők sem titkosnak, sem a szellemi alkotásokat megillető jogi védelem alatt állónak. A Koletto Kft. ezen közleményekkel kapcsolatosan semmiféle kötelezettséget nem vállal. A közlemények elküldésével Ön beleegyezik, hogy a Koletto Kft. által ezen közlemények és minden ehhez kapcsolódó objektum, mely bármilyen módon adat, vagy információ közlésére alkalmas, kereskedelmi vagy egyéb célra szabadon másolható, közzé tehető, terjeszthető, módosítható, illetve egyéb módon szabadon felhasználható. Tilos bármely jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba ütköző anyagok jelen oldalakra, illetve a jelen oldalakról történő elküldése vagy átvitele, tárolása.

A távollevők között kötött szerződésekről (elállás joga):
1999. március 1. napján lépett hatályba a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) sz.
kormányrendelet, amely az Európai Parlamentnek és Tanácsnak ugyanezen tárgyú 97/7/-EK irányelvén alapul. A rendelet fő célja a fogyasztóvédelem. A polgári jog általános szabályaitól eltérően a fogyasztó hallgatólagos elfogadó nyilatkozatát, illetve nyilatkozatának hiányát nem lehet ráutaló magatartásként értelmezni. Az áru illetve szolgáltatás ellenértékét a vállalkozás csak megrendelés esetén követelheti. A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges az automata hívókészülék illetve telefax útján történő szerződéskötéshez. Ha külön jogszabály nem tiltja és a fogyasztó nem tiltakozik, a fentieken kívül bármely más távközlő eszköz használható. A fogyasztó a rendeletben biztosított jogairól érvényesen nem mondhat le, eltérni ezektől csak a fogyasztó javára lehet. Ilyen fogyasztóvédelmi szabály a vállalkozást terhelő tájékoztatási kötelezettség is. Ha telefonon tesz ajánlatot, úgy annak kezdetekor közölnie kell nevét, székhelyét, telefonszámát, és a szerződéskötésre irányuló szándékát. Legkésőbb a szerződés megkötésekor írásbeli úton köteles közölni saját adatait, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságait, az ellenszolgáltatást az esetlegesen hozzá kapcsolódó fizetési kötelezettségekkel, a fizetés, szállítás vagy teljesítés egyéb feltételeit, az elállás feltételeit, a távközlő eszköz alapdíjtól esetlegesen eltérő díját, az ajánlati kötöttség idejét, valamint folyamatos vagy ismételt teljesítés esetében a szerződés legrövidebb időtartamát. A fogyasztó a termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 munkanapon belül élhet elállási jogával. A ragasztó anyagok állagát védő zárt csomagolásának felbontása után elállási jogával nem élhet a felhasználó! Az elállási szándékot írásban közölje cégünk email címére ( info@eragaszto.hu) vagy levélben címünkre postázva (Koletto Kft6645 Felgyő Rákóczi u. 7.).. A visszaküldeni kívánt terméket lehetőleg saját, eredeti dobozában minden tartozékával együtt (jótállási jegy, kiegészítők) a felhasználó saját költségére kell visszajuttatni címünkre. A vételárat a termék visszajuttatása után cégünk 14 napon belül díjmentesen visszautalja a felhasználó részére. ((A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. § (4). pontja értelmében a kereskedő mindaddig visszatarthatja a termék vételárát, amíg a vásárló nem juttatta vissza a terméket, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy a termék visszajuttatásáról gondoskodott.)) Felhívjuk figyelmét, hogy a készleten nem tartott, az Ön kifejezett kérésére megrendelt, illetve színre kevert termékek esetén az elállási jog nem illeti meg. Nem tudunk továbbá visszavenni vizes bázisú termékeket, amelyek minőségének változatlansága a termék természeténél fogva nem bizonyítható.

Egyéb internetes kapcsolatok:
A jelen oldalakról lehetőség nyílik más, külső internetes oldalakra való csatlakozásra. Az ezen oldalakról nyíló kapcsolódási lehetőségek nem feltétlen tartoznak a Koletto Kft. jogkörébe. Ezen további, külső internetes oldalak áttekintésére a Koletto Kft. nem köteles és nem is áll módjában, így az oldalakért, vagy azok esetlegesen elítélhető tartalmáért felelősséget nem vállal. A fentiekből következően az ilyen oldalak, illetve a rajtuk fellelhető információk, szoftverek, termékek vagy más anyagok felhasználásukból származó bármilyen nemű kellemetlenségért nem vállal garanciát. Bármilyen, a saját oldalakat elhagyó kapcsolat megtekintése kizárólag a felhasználó saját felelősségére történik.

WEBSHOP jogi információk:
A JELEN OLDALAKON SZOLGÁLTATOTT ANYAGOK ÖNMAGUKBAN, JÓTÁLLÁS VAGY GARANCIA VÁLLALÁSA NÉLKÜL JUTNAK EL ÖNHÖZ. A KOLETTO KFT. KIFEJEZETTEN ELUTASÍT BÁRMIFÉLE FELELŐSSÉGVÁLLALÁSÁT EZEN ANYAGOKÉRT, IDEÉRTVE AKÁR A KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZHATÓSÁGOT ÉRINTİ, AKÁR EGY ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSSEL VAGY A SZELLEMI ALKOTÁSOKKAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGET.
Nem garantáljuk, hogy a jelen oldalakon található anyagok pontosak és teljesek. Bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat, vagy a bennük vázolt termékeket és árakat. Kérjük, hogy kérjen tanácsot és információt a Koletto Kft. kapcsolattartásért felelős személyétől arra nézve, hogy melyek azok a termékek és/vagy szolgáltatások, amelyekhez Ön is hozzájuthat. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok a fent jelzett felelősségkorlátozást nem engedélyezik, úgy a fenti rendelkezések Önre nem vonatkoznak.

A felelősség korlátozása:
A KOLETTO KFT., ANNAK BESZÁLLÍTÓI VAGY A JELEN OLDALAKON EMLÍTETT HARMADIK SZEMÉLYEK KIFEJEZETTEN KIZÁRJÁK AZ OLDALAK, AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB INTERNETES OLDALAK, ILLETVE AZ EZEKEN TALÁLHATÓ ANYAGOK ÉS INFORMÁCIÓ HASZNÁLATÁBÓL VAGY A HASZNÁLAT KÖVETKEZMÉNYEIBŐL SZÁRMAZÓ BÁRMELY KÁRÉRT VALÓ, AKÁR SZERZŐDÉSES KÖTELMEN ALAPULÓ, AKÁR SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSBÓL EREDŐ VAGY MÁS JOGSZABÁLYRA, ELVRE HIVATKOZÓ FELELŐSSÉGET (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, IDEÉRTVE A PROFITVESZTESÉGBŐL SZÁRMAZÓ, ADATOK ELVESZTÉSÉBŐL VAGY AZ ÜZLETMENET MEGSZAKÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÁROKAT). A FENTI RENDELKEZÉS AKKOR IS ÉRVÉNYES, HA A BEKÖVETKEZETT KÁR FELMERÜLTÉNEK LEHETŐSÉGÉRE AZ EMLÍTETT SZEMÉLYEKET ÉS CÉGEKET ELŐZETESEN FIGYELMEZTETTÉK. HA ÖNNEK A JELEN OLDALAK HASZNÁLATA KÖVETKEZTÉBEN AKÁR AZ ÖN ÁLTAL HASZNÁLT BERENDEZÉSBEN, AKÁR PEDIG ADATOKRA VONATKOZÓAN BÁRMILYEN JAVÍTÁSI, SZERELÉSI VAGY HELYREIGAZÍTÁSI IGÉNYE MERÜLNE FEL, ANNAK KÖLTSÉGEIT TELJES EGÉSZÉBEN ÖN KÖTELES VISELNI. AMENNYIBEN AZ ALKALMAZANDÓ JOG A VÉLETLENSZERŰEN VAGY KÖZVETETT MÓDON BEKÖVETKEZŐ KÁRESEMÉNYEKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT MEGTILTJA, EBBEN AZ ESETBEN A FENTI KORLÁTOZÁS ÉS FELELŐSSÉGKIZÁRÁS ÖNRE NEM VONATKOZIK.

Alkalmazandó jog:
A jelen feltételek a Magyar Köztársaság jogi szabályozása alapján, annak figyelembe vételével készültek, és e jogszabályok hatálya alá tartoznak.
A szolgáltatóra vonatkozó adatokról és az elektronikus szerződéskötés lépéseivel kapcsolatban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmaz rendelkezéseket, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeit a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet szabályozza. Az internetes vásárlásokra is vonatkoznak a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései. Külföldi vásárló esetén a magyar jog az irányadó jog! Felek megpróbálják nézeteltéréseiket békés úton rendezni, amennyiben ez nem lehetséges úgy jogvita esetén az Csongrádi Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

 You are at: